TKF Metal üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi;

Üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre / iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak amacı ile aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir :

  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benim senen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;
  • Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  •  İşletme sınırları dahilindeki tüm İnsan Kaynaklarını : iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korunmayı hedeflemek,
  • Risk değerlendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve risk düzeylerini azaltmak,
  • Tüm atıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak;
  • Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği kaynağında önlemek,